tekst fysiotherapievandongen2014

Prijslijst niet gecontracteerde fysiotherapie vanaf 01-01-2018

1 Zitting fysiotherapie
2 Zitting kinderfysiotherapie
3 Zitting manuele therapie
4 Zitting oedeemtherapie
5 Zitting bekkenfysiotherapie
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
7 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
8 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen
9 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen
10 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen
11 Groepszitting van meer dan tien personen
12 Toeslag voor uitbehandeling
13 Inrichtingstoeslag
14 Instructie/overleg (ouders van de) patiënt
15 Niet nagekomen afspraak
Indien uiterlijk 24 uur van tevoren afgebeld, dan vervalt deze betalingsverplichting. Meer info >>

16 Verstrekte verband- en hulpmiddelen
17 Eenvoudige, korte paramedische rapportage
18 Meer gecompliceerde, tijdrovende paramedische rapportage
20 Screening, Intake en onderzoek
21 Intake en onderzoek na verwijzing

22 Beweegprogramma's
30
nvt
40
45
nvt
55
30
30
20
20
nvt
15
10
nvt
30


afh. van product
40
60
55
40
op aanvraag